Időkép Tablet

Időkép | 2010. március 16. 1:40 | Frissítve:

30 napos előrejelzés

Az Időkép megkísérli a lehetetlent: tudományos alapokon nyugvó, 30 napos időjárás-előrejelzéssel jelentkezik bárki számára hozzáférhetően, minden nap.

A numerikus előrejelzés határai

Forrás: http://static.howstuffworks.comA meteorológiában általánosan elfogadott nézet szerint körülbelül 2 hét az az időtartam, amelyet - a tudomány jelenlegi állása szerint - bármennyire is előre lehet, előre tudunk jelezni. Ezt most megkíséreljük megcáfolni, méghozzá olyan egyszerű, logikus és józan ésszel belátható módon, hogy az még a cím alapján hitetlenkedőket is meggyőzheti.

Vegyünk egy nagyon egyszerű pédát. Most csillagászati értelemben tél van, de néhány nap múlva beköszönt a tavasz, tavasszal pedig nagy általánosságban melegebb van, nyáron pedig még melegebb. Ráadásul, nyáron sokkal gyakrabban fordul elő zivatar és jégeső, viszont jóval ritkábban havazik. Magától értetődő, nem? A fenti kijelentés egy 99% beválási esélyű, fél éves "előrejelzés" volt.

Ha a hónapok és a hetek, napok viszonylatát vizsgáljuk,akkor be kell, hogy lássuk - az évszakokon túl minden egyes ilyen rövidebb időszak (hónap, hét vagy nap) rendelkezik - bizonyos szórással - egy jellemző sokéves átlaghőmérséklettel, amit az utóbbi század historikus adatsoraiból levezethetünk.

Vagyis, egy nagyon-nagyon egyszerű "előrejelzés" készítésének a módja az is lehetne, hogyha - a világ legfejlettebb szuperszámítógépei által 2 hétre előre kiszámolt GFS modellejeinek eredményeit - kiegészítenénk még 2 héttel, ami már az adott évszak adott napjára vonatkozó átlaghőmérsékletet, csapadékmennyiséget vagy döntően jellemző időképet tartalmazná.

Hogy ennek lenne-e értelme? Persze, mivel beválási valószínűsége igenis magasabb, mint a "semminek"; és valljuk be - közülünk kevesen tudják fejből az egyes hónapok napjainak átlagos jellemzőit, így igenis informatív lehet még egy 30 éves átlag megjelenítése is.

A népi regulák

Forrás: http://images.puszta.comTermészetesen minden év egy kicsit más és más; a pillanatnyi makroszinoptikus helyzetből adódóan a hőmérsékletek, csapadék, napsütés, szél és égképek valamennyire eltérhetnek a sokéves átlagtól, de ebben van némi szabályszerűség, amit ki lehet használni; ezen alapulnak a népi regulák is. Megfigyelések, amelyeket az emberek hosszú időn át végeztek, és amelyek statisztikailag sokszor beváltak - tehát, ha az év egy bizonyos napján ilyen vagy olyan jellemzők uralkodtak, akkor ez hetekkel, hónapokkal később egy jól meghatározott módon változtatott a fenti jellemzők szórásán a sokéves átlaghoz képest.

Sándor, József, Benedek; Medárd és Katalin-nap. Ugye mindenki ismeri a hozzájuk kapcsolódó regulákat?

Múltbeli egyezőség keresése

Ennél persze jóval tudományosabb módon is meg lehet fogalmazni a sokéves átlagtól való várható eltéréseket, de ehhez sok-sok év jellemzőinek ismeretére van szükség, akár napi bontásban, 20-30 évre visszamenőleg; és persze ugyanezen jellemzőkre a jelenben, hogy összevethessük őket.

Tehát, ha feltételezzük, hogy jellemzően 4-5 féle lefolyása létezik március vagy április hónapnak, akkor - a jelenlegi helyzet ismeretében - ki kell választanunk azt a múltbéli időpillanatot, amikor a leghasonlóbbak voltak a kiindulási feltételek, és máris megkapjuk a teljes, előre vetíthető adatsort egy teljes hónapra előre hőmérsékletekkel, légnyomással, csapadékkal, időképekkel és egyéb jellemzőkkel együtt, napi bontásban. És mindezt csupán az imént felvázolt "vissza a jövőbe" módszerrel, majdhogynem könnyedén, szuperszámítógépek és milliárdnyi változót tartalmazó egyenlet megoldása nélkül.

Persze a fenti példa durva egyszerűsítés, hiszen nem csak 4 vagy 5 féle lefolyása lehet egy adott évszaknak, hanem sok száz, vagy sok ezer; mégis léteznek bizonyos altípusok, amelyek valamelyest beazonosíthatóak. Csak meg kell őket találni, és máris megvan az előrejelzésünk.

A makroszinoptikus helyzet megértése

Annak eldöntésére, hogy milyen "típusú" évben vagyunk éppen, egy meglehetősen komplex, mégis könnyen érthető módszert használunk. Közel 30 (egész pontosan az 1973 és 2000 közötti 28 év) historikus adatsorait vetjük össze a jelenlegivel egy több szempontú, több fordulós kiválasztási eljárás során. Az összehasonlításban nem csak a földfelszíni adatok vesznek részt, hanem a makroszinoptikus helyzet szempontjából jóval fontosabb rádiószondás mérések 3 dimenziós jellemzői, összevetve a legutóbbi nap éjfélkor, illetve délben történő felszállásaival.

Az eljárás során a 28 év mintegy 10 ezer napjából elsőkörben mintegy 100-at választunk ki, az európai időjárási helyzetet lehető legjobban leíró, szintén közel 100 rádiószondás felszállás alapján. A teljes lista olyan egzotikus helyeket is magába foglal, mint pl. Izland, Forrás: NOAAGrönland, az Északi-sark közelében lévő Murmanszk, vagy éppen a mediterránnak számító Földközi-tenger déli szigetei; ezek írják ugyanis le a legjobban hosszú távon azt a szinoptikus helyzetet, amely a későbbiekben hazánk időjárását is meghatározza; a trópusi vagy sarki eredetű légtömegek nagyléptékű áramlási irányát. Az atlanti-európai térségben ugyanis két jelentős ciklogenezis centrum található: az egyik az Észak-Atlanti régióban (Grönland/Izland környékén), a másik a Földközi-tenger vidékén. A Kárpát-medence időjárását mindkét térségből érkező ciklonok befolyásolják, ezért is fontos az adatok térben és időben széles skálája.

(Nem véletlen, hogy már több féle tipizálással is jelentkeztek a légkört kutató meteorológusok. Magyarországon meteorológiai körökben talán a legismertebb az ún. Péczely-féle makroszinoptikus besorolás, mely a nagytérségű légáramlási helyzetek tipizálása a ciklonális, illetve anticiklonális légnyomási rendszerek Kárpát-medencéhez viszonyított elhelyezkedése alapján. Péczely a besorolást az atlanti-európai térségre vonatkozó napi tengerszinti légnyomást ábrázoló térképek segítségével végezte el, végül 13 típust definiált.)

Forrás: GFSHa sikerült kiválasztani a 100 leghasonlóbb helyzetet, akkor a második körben ezeket vetjük össze a numerikus modellek legfrissebb előrejelzéseivel (tehát a "múltbéli jövőket" a "mostani jövővel"). A legkisebb különbség keresésének elvével a 100-at leszűkítjük 10-re; ezek adják a saját, 30 napos variánsokat. Az ezek összevetéséből keletkező, a meteorológusok által "fáklyának" nevezett grafikonon a hasonlság alapján súlyozott átlag-görbéket kaphatunk, amelyek szépen követik a várható hőmérséklet-változási tendenciákat.

Vannak persze olyan jellemzők is, amelyek nem igazán súlyozhatóak számszerűen; például, hogy lesz-e zivatar vagy havazás, jégeső vagy hóvihar az adott napon. Ehhez a legutolsó körben ki kell választani a megmaradt 10-ből a leginkább hasonlónak tekintett egyetlen, konkrét múltbéli napot; a többi már gyerekjáték a historikus adatsorok alapján.

A fáklyadiagramról bővebben egy korábbi cikkünkben olvashatnak>>

A 30 napos előrejelzés korlátai

Forrás: http://www.rap.ucar.eduMint minden időjárás-előrejelzés, legyen az 3 napos, egy hetes vagy 15 napos, természetéből adódóan igen bizonytalan. (Korábban egy egész cikket írtunk ennek okairól, amelyet itt találhatnak olvasóink). Az is természetes, hogy minél hosszabb távú egy előrejelzés, annál bizonytalanabb a beválása.

A 2 hetet, vagy 15 napot nem azért szokták "elvi határként" emlegetni, mert ott hirtelen vége szakad a beválási függvénynek; egyszerűen csak ott már olyan alacsony a beválás, hogy már-már átcsap a jóslás kategóriájába. Ebben talán az kicsit igazságtalan, hogy ez egy meglehetősen önkényesen meghúzott határ; valójában az 1 és 2 hetes előrejelzés közti időszak is olyan bizonytalan, hogy a szuperszámítógépek kalkulációi semmivel sem jobbak, mint a népi regulák. Igazság szerint a legújabb, legmodernebb időjárási modellek is mindössze 3 nap után "szétcsúsznak", míg 5-7 nap távolságban sokszor már homlokegyenest egymás ellentéteit jósolják.

Mi értelme van akkor a hosszú távú prognózisoknak?

Forrás: http://zoo.parkingspa.comA kérdés a fentiek fényében érthető, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy igenis van létjogosultsága akár még egy 30 napos előrejelzésnek is. Annyi biztosan, mint a népi megfigyeléseknek; sőt, ha a 3-dimenziós időjárási szondaadatokat, és a könnyen elmosódó emlékek helyett konkrét historikus adatsorokat vetítjük előre, akkor annál jóval több is.

Lehet, sőt szinte bizonyos, hogy egy ilyen hosszú távú előrejelzés nem fogja mindig eltalálni, hogy esik-e majd az eső pl. 3 hét múlva bekövetkező hétvégén, vagy hogy lesz-e húsvétkor talajmenti fagy; viszont a hőmérséklet nagy léptékű alakulását, és magukat az eseménysorokat valószínűleg időben és sorrendhelyesen mutatja majd. Tehát, ha az előrejelzés lehűlést és esőt jósol egy adott napra, akkor az várható, hogy be is következik - csak éppen lehet, hogy nem az nap, hanem 3 nappal előtte, vagy utána. Ezt nem lehet pontosan meghatározni ekkora távolságból, de nagy általánosságban mégis kijelenthetjük; van valamilyen információnk arról, hogy milyen lehet 3, vagy 4 hét múlva az időjárás, és ez több, mint a semmi.

Alapozhatunk-e programokat, tervezhetünk-e kerti partit ennek alapján?

Persze, de a fentiek, - és korábbi cikkünkben részletesen leírt korlátok miatt -  minél előrébb szaladunk a jövőbe, annál nagyobb az esélye, hogy néhány nappal melléfogjunk. Számítani semmiképpen nem lehet rá, hogy az a bizonyos eső, lehűlés vagy éppen ragyogóan tiszta és meleg nap pontosan a kinézett hétvége szombatjára esik majd. Az viszont szinte bizonyos, hogy nagy általánosságban a lehető legjobb közelítést kapjuk arra nézve, hogy mi várható a következő hetekben, hónapokban.

Tervezünk-e ennél hosszabb távú előrejelzést?

Elvileg semmi akadálya annak, hogy akár évszakos, vagy fél-egy éves előrejelzést vázoljunk fel napi bontásban, a fentiek alapján. Ha igaz az, hogy vannak bizonyos "típusú évek" időjárási szompontból, akkor ennek elvben lehet értelme. Hogy végül megvalósul-e, az majd nézőink igényeitől, és persze véleményétől függ majd - a mostani 30 napos verzió hasznosságának megítélésében.

Zárószó

A 30 napos előrejelzés előkészítése több hónapnyi fejlesztést és több száz órányi adatgyűjtést, hiányzó adatsorok kézzel történő pótlását igényelte, adatok származtatásával, hazai és nemzetközi (WMO, NOAA, histórikus OMSZ adatokból kiindulva). Egységes adatbázis nem állt rendelkezésre; ezt saját magunknak kellet elkészítenünk, sok-sok független forrás alapján. Reméljük, nem vétettünk túl sok hibát,és nézőink hasznosnak tartják majd fejlesztésünket.

Felmérésünkben több mint 7000 látogatónk vett részt, amit nagyon köszönünk. A hosszabb távú előrejelzés az elsők között szerepelt a kívánságlistán, ezért is készülhetett el legkorábban. És hogy mi volt a második kívánság a listán?

Talán hamarosan az is megtudhatjuk.

Addig is várjuk minden nézőnk, látogatónk és észlelőnk véleményét, észrevételeit a 30 napos előrejelzéssel kapcsolatban. Köszönjük!

2010. március 16.
Az Időkép Csapata

Az atlanti-európai térségben két
jelentôs ciklogenezis centrum talál-
ható: az egyik az Észak-Atlanti
régióban (Grönland/Izland), a másik
a Földközi-tenger vidékén. A Kárpát-
medence idôjárását mindkét térség-
bôl érkezô ciklonok befolyásolják

Kommentek: 141 db

Kapcsolódó hírek

Hozzászólások

 • Nekem nagyon tetszik,legalábbis erre Siófok felé 85-90%-ban beszokott válni!Gratulálok,Időkép!:)

 • Az lehet,hogy a 4 napos előrejelzés biztosabb. Ha megfigyelte valaki a 30 napos előrejelzés alakulását,ezzel az időkép dolgozói is tisztában vannak. Módosítják az előrejelzést és ez szerintem így helyes. Amúgy meg,olyan jó látni( még ha nem is úgy lesz) hogy hamarosan itt a jó idő.

 • van hogy még azt se tudjuk délelőtt hogy délután milyen idő lesz :) nem egyszer volt hogy vihart,esőt jelzett délutánra,helyette sütött a nap :D akkor mit akarunk 30 napra előre... végül is sokan vagyunk úgy hogy megnézzük,és megnyugszunk hogy tudjuk hogy 3 hét múlva milyen idő lesz,de mire letelik az a 3 hét már rég nem is emlékszünk mit is olvastunk milyen idő lesz.

 • Szerintem tök jó ez a rendszer teljesen pontosan úgysem lehet meg mondani az időt.

 • Ez érdekes,mert még tavaly szeptember végén néztem egy hónapos előrejelzést október végére, 18-19 fokot mondtak és bevált!Van olyan,hogy az 1 hónapos előrejelzés beválik, és van olyan is,hogy az 1 napos meg nem!:))

 • Jó ez a 30napos előrrejelzés csak az vele a probléma, hogy megnézed rajta a jövő hetet, reggel délben és este két napon keresztül, addigra minden lehetőség fel van sorolva! Szóval +-15, zápor-eső-napsütés! Elhiszem, hogy nagyon nehéz előrre meghatározni, hogy milyen idő lesz, de sajnos a másnapi idő sem sikerül!

 • JÓ NAPOT SZIASZTOK! GRATULÁLOK A MUNKÁJUKHOZ CSAK ÍGY TOVÁBB!!

 • Az lehet de próbálkoznak és ez pozitív. Minden bizonnyal nem a nézettsége érdekében teszik hisz e-nélkül is sokan látogatják az oldalt. A technika és leleményesség eredményeképpen természetes, hogy új dolgok iránt kell kitartóan kutatni. Szerintem ez valakinek/valakiknek egy óriási kihívás és többek közt cél. ;-)

 • Szerintem elég rosszak a 30 napos előrejelzések

 • Üdv Időkép Egyéni véleményem hogy egy 30 napos előrejelzés sosem lesz napról napra pontos, ami azt illeti néha egy hét is komoly feladvány de abban biztos vagyok, hogy névleges következtetéseknek teljesen helyt áll. Tény továbbá, hogy az ilyen fajta törekvések elismerést érdemelnek még akkor is ha az az információ úgymond nem maximálisan hiteles. Nekem tetszik, gyakran nézem és remélem egyszer a 30 nap is olyan pontos lesz mint 48 óra;-) Gratulálok!!! IDŐKÉP

 • Csak kár hogy ritkán jön be

 • Szerintem a 4-5 napos a biztos, utánna rohamosan csökken az idő előrehaladtával az időjárás előrejelzés pontossága. Nem sok értelmét látom a 30 naposnak. (bocsi,de nekem ez a véleményem)

 • Hát először még tetszett ez a 30 napos előre, de mára rájöttem hogy semmi értelme sajnos. 7-8 nap után általában totális bukta az egész. Például most Európában minden modell és időjárási oldal mutatja a fagyokat(még nappali fagyot is) össze vissza 25.-e után itt meg még éjszakai fagyot sem látunk. Ha bejön és nem lesz semmi akkor grat és elnézést kérek a kételkedésért de ha nem akkor hatalmas csalódás fog érni.

 • Remélem lesz még ennek folytatása is esetleg fél vagy éves előrejelzés mert az már nagyon ütős lenne.Csak így tovább!!!

 • Jöhetne a fél éves "előrejelzés"! Persze hozzá kell tenni, hogy historikus adatokból a hasonlóság elve alapján készült. Talán 2-3 mondatban össze lehetne foglalni a lényeget, hogy csak tendenciákat, trendeket érdemes leolvasni róla, a csapadékos időszakok napra pontos előrejelzést nem ott kell keresni, stb... Tényleg nem az a fontos, hogy pontos előrejelzés legyen az ember birtokában hoszútávra, hanem, hogy az időjárás jellegét 1-2hónapra előre meg lehssen látni! Sok előttem szólóval együtt, én is figyelem a 2 héten túli szakasz változásait és végül azt is, mennyire válik be a előrejelzés. Egyenlőre még rövid adatsorom van - ez még nem statisztika - úgyhogy nem nyilatkozhatok. Minenesetre drukkolok az Időkép csapatának!

 • Nagyon jó a 30 napos előrejelzés, sőt akár fél éves, éves előrejelzést is szívesen látnék.. :-) Nem tom tudtátok-e de a volán vállalatoknak megküldik a fél éves!!! előrejelzést hogy mire számítsanak. Kérdezzetek meg egy volános buszsofőrt.. tavaly nyáron már tudták hogy a telünk igencsak hideg és havas lesz. Persze ez meg pláne nem tuti, de mindenesetre érdekes hogy egyes cégek akár fél éves előrejelzésekkel is dolgoznak. Én sem gondoltam volna. Itt fikázzák a 30 napost, de vannak akik fél évest is elkészítenek sőt használnak is. Az a baj hogyha az időkép kirakna egy fél évest akkor állandóan fikáznák és ha nem is jön be akkor tán még a hírnevüket is rontaná. Mert az idióta paraszt nem képes felfogni hogy oda van írva hogy "jövendölés", vagy "érdekkességképp". Hajrá Időkép!!

 • a 30napos előrejelzás nemritkán naprol napra változik... persze ez érthető hisz még is csak egy hónaprol van szó... de azért böngészem fürgén :PP

 • Köszönöm!:) Igen, szerintem egyáltalán nem lehet szidni az időképet, tv2 szoktam látni, hogy kiirják : Időkép, szóval, szerintem az Időkép ma Magyarországon a legjobb, legmegbízhatóbb időjárás oldal.

 • A legkellemesebb madárcsicsergést is megtöri néha-néha 1-1 eltévedt károgás, ez a természet rendje.

 • Én imádom az egész oldalt, úgy ahogy van! Akik meg örvendeznek, hogy a júniusi előrejelzés elég ijesztőre sikerült és cikkekben csámcsognak rajta, azoknak csak annyi a véleményem, hogy mindenki tévedhet, különösen aki dolgozik. Egyre többször hallom, hogy hírekben az Időkép-re hivatkoznak az időjárás jelentésnél.

 • Üdvözletem! Most a moderátorokhoz, szerkesztőkhöz szólnék. Június 11. -én kezdődiki a foci vb. És nincsen alul egy kis focilabda vagy ilyesmi ami jelezné. Én mint focidrukker kérném, hogy tegyék meg. Köszönöm!

 • Már megijedtem, hogy június 29-én nappal 7 este pedig 1 fok lesz!:D

 • http://www.idokep.hu/?oldal=hirek&id=838

 • A 30 napos előrejelzést butaságnak tartom - főleg ha 31-én reggel ránézek a prognózisra, amely jövőhéttől FOLYAMATOSAN 10-15 fok körül maximumokat jósol júniusra - sőt a végére még hidegebbet. Ezt honnan számolta ki és kicsoda? Inkább nem minősíteném tovább, de ez az amatőrök között is a legamatőrebb produkció - így aztán értelme egy szál se Bocsi

 • Sziasztok! A 30 napos előrejelzés biztos hogy jó? Június 8-tól egész hónapban 10-15 fok lesz?

 • Üdv mindenkinek! Szerintem ez a 30 napos előrejelzés elég gyenge lábakon áll. Június 29-én délután 7 fok? ez elég bizarr ötlet. Tudtommal a leghidegebb június havi középhőmérséklete legalább 5 fokkal magasabb volt annál, amit az "előrejelzés" mond. Talán októberben elfogadható lenne. Elég hasraütés-szerűnek tűnik. Véleményem szerint megjelentetés előtt le kéne ellenőrizni ezeket a számokat, mert így hiteltelen.

 • Sziasztok! Szerintem ezzel a 30 napos előrejelzéssel valami nem stimmel. Ha a hőmérséklet előrejelzést megnézitek, egész nyárra rendkívül alacsony értékeket mutat. Még júl elejére 1-7 fokot is ír. Tudom, hogy távoli és nem pontos előrejelzés, de így nyáron irreális. Időképes csapat, nézzetek utána mi az oka! Egyébként nagyon jó ötlet, gratula hozzá! Üdv mindenkinek: BP

 • nem lehet valahogy beállítani, hogy a főoldal alapból a 7 naposat mutassa, a 30 napos helyett???

 • Briandrew, marc84! Az előrejelzés ahogy a leírásában is szerepel NEM egy adott napra szól, lévén ezt max. hasra ütésre lehetne megmondani. Arról szól, ha visszaolvassátok a célját: a tendenciát, a VÁLTOZÁS JELLEGÉT és MÉRTÉKÉT lehet leolvasni belőle majdnem mindig néhány nap csúszással (sajnos néha többel). Tegyük fel hidegfront jön 3 hét múlva (de lehet, h 19-20, vagy 22-23 nap múlva), illetve 6-8 °C-ot esik a hőmérséklet (de lehet, h csak 5-öt, vagy 10-et). Ez az előrejelzés igenis hasznos, mert enélkül nem tudnád előre, h nagyjából 3 hét múlva kb. 6-8 °C-os lehűlés jön. Főleg, h hiába böngészel 30 évnyi visszatekintő adatot, azokból jövőt jósolni nem lehet - de ez a "modell" RÉSZBEN erre is alapoz - lévén az időjárás is helyenként ismétli magát. Ilyen léptékekben mondhatjuk, h "bejön" (nem pedig eltalálja az adott napot - mert azt még sokáig nem várhatjuk el sajnos).

 • Sziasztok! Már eddíg is nagyban segítettétek a munkánkat, és remélem a hosszútávú előrejelzés is hasonlóan pontos lesz, mint a meglevő térképek! Szeretném a weboldalamon elhelyezni (ezt is), hogy minél népszerűbb legyen! Sok sikert és további eredményes munkát kívánok! www.szelvedoklinika.hu

 • két hete figyelem a május 1. körüli hétvégét, de naponta teljesen eltérő időt jelez. így igazából hasraütésre is lehet jósolni. máskor a konkurenciátoknál figyeltem 15 napra előre, de ott is hasonló volt a helyzet. kb. a következő 1-2 napra előre szokott beválni az előrejelzés.

 • Attól függetlenül, hogy nagyon szeretem ezt az oldalt, halkan szabadjon megjegyeznem: ha teljes bizonyossággal nem tudtok még 2-3 napra sem pontos előrejelzést adni, akkor miért kell 30 napra találgatni? Az az érv pedig, hogy nyáron meleg van, télen meg hideg, egészen egyszerűen komolytalan!

 • Sziasztok! Nagyon jónak találom a 30 napos előrejelzést. Nagyon régen vártam már, ilyen előrejelzésre! A mezőgazdaságban nagyon sokat számít! /Tavaly tavasszal súlyos tíz milliók mentek kárba mert nem lehetett tudni , hogy több mint egy hónapig nem lesz jelentős mennyiségű csapadék. Azt is tudom , hogy nem könnyű a dolgotok, és nem minden úgy jön be mint ahogy 30 nappal előre látszik. Kérlek Titeket hogy a továbbiakban is folytassátok az eddig is Kiválóan végzett munkátokat. Egyszerűen nem tudok mást mondani ...Ti Vagytok a Legjobbak! Tisztelettel:VZS

 • Elcsúsztak a napok! Akármelyik napra rakja az ember az egeret az mindig az előtte való napot mutatja!

 • bátor feladat,de biztos pontosabb,mint aki egész évre csinálja

 • Nekem nagyon bejön ez a 30. napos előrejelzés!Továbbá nagyon jó,hogy látni a fontosabb eseményeket is a táblázat alján.CSAK ÍGY TOVÁBB SRÁCOK!!!!

 • Miért pont a Sojuz űrrepülő van a kis képen? :)

 • A 30 napos előrejelzésen nem szerepel március 28-a! 27. után egyből 29. van! :D

 • Nem szabad több hét viszonylatában egy-egy nap számszerű hőmérsékletét leolvasni, és pár nap múlva összevetni "önmagával". Ha ez így működne, akkor mindenfelé lennének 20-30 napos előrejelzések. Ez a 30 nap szintén egy fáklya, és elég szépen "nyílik", miközben a szélsőértékek közt ingadozik, a jellegéből fakadóan. Elmentettem korábban az előrejelzést, és ha ráillesztjük a mostanira (eltolva kb 5 napot a "jövőbe"), akkor a JELLEGE egészen jól mutatja azt, amit most is jósol, nem mást mond, csak máshol (időben), de ezt le is szögezték az elején.

 • Megdöbbenve láttam, mibe vágtatok - titkon remélve azért, hogy gratulálhatok. Nos, úgy látom, azért ez még várathat magára. Félek, hogy ugyanabba a hibába estetek, mint más oldalak, melyek minden nap 100%-osan rábízzák magukat a modellek aktuális előrejelzéseire. Az első néhány nap tapasztalata az, hogy a megfontoltság hiányzik az előrejelzések kiadásakor - eddig még minden nap más-más képet láttam, pedig csak 5 nap telt el! Hol van még az első 30 nap? Nem a számszerű értékekre gondolok, hanem az idő jellege, tendenciája sem látható előre!? Tegnapelőtt még havazás volt várható április 1-re 13 fok mellett, ma már csak eső... áprilisi tréfa? Lehet. És vajon mi ad okot, hogy az április 8 környékére várható hőmérséklet néhány nap alatt 6 fokkal emelkedjen? Vagy ha úgy tetszik, lehűlés helyett felmelegedés várható? Akkor melyik prognózisnak higgyek; a mainak vagy a tegnapelőttinek? Vagy még úgyis változhat addig jó párszor? Bocsánat az erős kritikáért, de sajnos ez a távoli előrejelzés még nagyon gyenge lábakon áll...

 • LOL remélem tréfa ápr1 i hó. Szerintem ez ilyen tendenciára lehet alkalmas, változékony kiszámíthatatlan időjárásnál ami monstanában gyakori, 3napra nem sikerül sokszor eltaláni, 1es napokat nehéz kiemelni szerintem csak találgatás a pillangó hatás ugye meg társaik, de tendenciát nézve lehet létjogosultsága... majd kiderül, remélem jól működik majd.

 • Április 1-ére az a havazás, ugye csak tréfa? :)

 • 10 fokba havazás???arra kivi leszek..március vége április elejére mikor hova mutatjátok éppen!

 • a lenti, grilles képen benne van a vízjel: Stockphoto - ejnye-bejnye :)

 • Klassz ez az új 30 napos előrejelzés azt meg még jobb ötletnek tartom, hogy az alján láthatók a fontosabb események szimbolizálva... :) További sok sikert! Hajrá Időkép, mi veled vagyunk ha esik ha fúj! :)

 • Nagyon tetszik! :-)

 • Vissy Károlytól: „ A fejlődés az előrejelzést illetően 35 éven keresztül csaknem töretlen volt, az elmúlt 10 év során azonban lelassult, a nagy ugrások lehetőségeit kimerítettük, a fejlődést a jövőben elsősorban a VALÓSZÍNŰSÉGI PROGNÓZISOKKAL kapcsolatban és a kisebb régiók minnél részletesebb előrejelzéseinek területén reméljük. A tanuló algoritmusokat használva, amelyek egy megadott földrajzi pontra vonatkozó megfigyelések és előrejelzések közötti STATISZTIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK alapján autómatikusan végzik a megfelelő korrekciót hosszabb távú következtetések is levonhatók.” Most az időkép megvalósítani látszik a fejlődés egyik lehetséges irányát, de adós marad még a regionális előrejelzések kérdésével. Nagy-nagy gratuláció. Üdv.: Tibor

 • Nagyon vártam már ezt a fejlesztést. Szuper lett.

 • Nem szeretnék reklámozni, de a légkör című meteorológiai műsorban Dénes Tamás is szokott 15-20 napos elörejelzést készíteni, amit szóban elmond. És 90%-ban be is szokott jönni. Ezért is szeretem és ha tehetem akkor mindig megnézem. Szóval ha Tamás tud 20 napos előrejelzést készíteni ami 90%-ban bejön akkor a 30 napos sem lehetetlen. Tehát én jó ötletnek tartom ezt a fejlesztést és örülök, hogy van már itt is ilyen!

 • Biztos van a földön kívül élet. Hiszen elképzelhetetlen mennyiségű galaxis van abba pedig kitudja hányszor több bolygó. A tudósok azt mondják, hogy az életre 100% az esléy. (Amúgy 5 éven belül megtudják mondani.) Már felfedezttek több földszerű bolygót, amin van tenger, óceán, szárazföld felhők, szél. Szerintem 110%- az esély a földönkívüli életre! Elnézést egy kcsit nem idevaló, engem ez nagyon érdekel:) Amúgy erről lehetne egy jó kis ciket írni:)

 • Komoly tudósok még ma sem hiszik, hogy van élet a földön kívül. Én hiszem és vallom, hogy van! Akkor miért ne lehetne tudományos eszközökkel, a tudományt, a matematikát karöltve egy hosszabb távú elörejelzést kreálni?A föld és a nap ciklikusan hajtja végre egymás függvényében az időjárási helyzeteket,hatnak egymásra. Csak gratulálni tudok egy ekkora munkához és a fejlesztéshez!Várom a beválási számokat is.

 • Tuti emberek! Tuti!

 • nagy gratula és köszönet az időkép összes munkatársának. páran már előttem is firtaják, mennyire fog ez támadási pontot adni. szerintem nem 30 napos előrejelzésnek kellene titulálni a címet, hanem tényleg kissé elkülönülten kezelve 30 éves átlagnak nevezni. csak egy ötlet:) tényleg szép munka, köszi.

 • Réges-régen (jó sokan) azt gondolták, hogy a Föld lapos. Aztán jött valaki aki ezt másként gondolta, majd őt követte aki ezt be is bizonyította. Ma mit gondolunk erről? Biztos van most is olyan, aki az mondja, hogy a Föld lapos.

 • Szegény köpönyeg, jó ötlet volt :)

 • hacsabika: Én is tartok ettől, hogy az átlag látogató nem foglakozik a cikkben leírtakkal vagy egy figyelmeztetéssel sem. Majd meglátjuk, hogy a nagyközönség hogy reagálja le a dolgot. Mindenesetre nagyon dicséretes a belefektetett munka és a bátor bevállalás. :)

 • Látom sokan hasra vannak esve a Dávid-naptártól, pedig legtöbbször köze sincs a valósághoz. No persze ő országos előrejelzést készít és júl.17-re betesz egy zivatar ikont és mondjuk DNY-i csücsökben valóban kialakul egy-egy zivatar, akkor az emberek:- jééé Misi bácsi eltalálta, pedig az ország 90%-án zavartalan napsütés volt. Szal az a zivatar egyáltalán nem szignifikáns jelenség egy szegedi gazdát nem vigasztal, hogy Nagykanizsán volt zivatar. De az hónapok átlagos előrejelzése gyakran köszönőviszonyban sincs a valósággal. (persze van amikor egész jól bejön) Teli van "lehet"-ekkel, pl. 2009 karácsonyára nagy hideget jósolt ehelyett volt 15 fok meleg nyárias zivatarokkal. Vagy nézzük 2010-et. Január: "az első napok után lehülés veszi kezdetét, melynek 10-e környékén lesz a mélypontja. Ekkor -10,- 15 fok várható éjszaka.. Ezt követően felmelegedés érkezik és a hónap vége enyhe lesz. A tél csapadékos lehet." Ehelyett épp 10-e körul voltak 10 fok körüli maxok és hó utolsó harmada igen hideg volt. Tehát 10-e után fokozatos lehűlés volt. Csak 29. és 30-án lépte át a 0 fokot a Tmax. "Február 25-től indul a tavasz" részletsebben: "hasonlóan alakul mint az előző hónap, a 10 -15-e közötti lehüléssel, s a hónap végi fölmelegedéssel, ami elérheti a 12-13 fokot nappal, éjszaka pedig állandó fagyra van kilátás." Hát már márc 17 van és tavasz sehol. Valóban volt február végi felmelegedés, de a fagyok elmaradtak. Misi bácsi ezt a februári felmelegedést fokozatosan átvitte márciusra, csak 20-23-a köz vár lehűlést, ehelyett az egész március eddig jóval az átlag alatti hőmérsékleteket produkált. Remélem az időkép előre jobban beválik. :)

 • Az elmúlt napokban sokat gondolkodom ezen a 30 napos előrejelzésen. Meglátásom szerint nagyon sokan készpénznek fogják venni az ott feltűntetett dolgokat (annak ellenére, hogy a cikkben le van írva, ne tegyék), majd a csalódottságuknak itt fognak hangot adni, netán rontani az oldal hírnevén. Szerintem jobban el kéne különíteni a 7 napos előrejelzéstől és nagy piros betűkkel alá írni, hogy senki ne élje bele magát az ott látottakba. Esetleg odaírhatnák még, hogy tesztelés alatt van. Az előrejelzés fülön belül lehetne külön 7 napos és külön 30 napos, de semmiképp sem egybe. Én nem tudom megítélni, hogy mennyi a beválási esélye ennek a 30 napnak (vagy van e), és azt sem tudom, megéri e emiatt kockáztatni, mert az emberek hamar ítéletet hoznak. Lehet jól is és rosszul is kijönni ebből. Amit értékelek, hogy be mertétek vállalni!

 • Szerintem tökéletes, és van értelme! Nagyon is! Lehetnek, kisebb-nagyobb eltérések, de körübelülre, megmondja, hogy pl. nyralsnál milyen idő lesz. Vagy karácsonykor stb. Szóval nagyon is van értelme.

 • Nagyon merész! Elég lett volna 15napos "előrét" csinálni... Kicsit olyan: "merjünk nagyot álmodni"

 • Gratula gyerekek! Ha minden érdekesebb eseményt is így tudtok jelölni, képekkel . egérre felugró rövid ismertetővel, az fenomenális volna. Pláne ha a heti előrejelzés is követné ezt az ikonos előrejelzési rendszert, például negyedelve a napszakokat (1nap 4 ikon). A beválásról meg majd dönt az idő ;-) és a járás... ;D

 • Szerintem nem sok értelme van... Pontosan úgy sem lehet megmondani..találgatni meg mindenki tud. De az igyekezet dícsérendő!

 • Aki kicsit is konyít a meterológiához az tudja ,hogy két héten túl már üveggömb tartományról beszélünk és futásról futásra változnak a modell outputok, ezért a 30 napos prognózisra(?) hagyatkozni nem lehet. Véleményem szerint ez meteorológiai szempontból nem előremutató változás az oldalon , viszont üzleti szempontból elsőrangú, mert a látogatottságra pozitív hatással lehet.

 • Ügyes gondolat volt ezt létrehozni. Csak igy tovább az újításokkal.

 • Bátor, merész, forradalmi... :D Hirtelen ennyi ^^

 • Gratulálok a fejlesztéshez! Azért kíváncsi leszek a beválásra. Már a 15 napos előrejelzés is elég gyenge lábakon áll, hát még a 30 napos. Persze örülnék, ha így alakulna ahogy most van, de ki tudja mi lesz belőle. Sok sikert nektek a továbbiakban!

 • Én nagyon örülök ennek a fejlesztésnek. Szerintem ez már nagyon hiányzott erről az oldalról. Nagyon szép és csini lett csak szerintem a napi csapadékmennyiségnél a pöttyök (esőcseppek)helyett lehetne valami más jelzés. Szerintem sokan nem tudják hogy ha 1 esöcsepp van ott az hány mm csapadékot is jelent. Meg ha lesz szeles nap akkor valahogy azt is ábrázolni kellene. De csak gratulálni tudok. Nagyon szuperek vagytok! Csak így tovább!!!:)

 • garatula nagyon tuti

 • Mi is kapjuk évek óta a Dávid Mihály féle éves előrejelzést elég jól bejönnek. Egyetértek Szekine hozzászólásával. Sokmindenre mondta már az ember, hogy lehetetlen, elképzelhetetlen, felfoghatatlan....és érdekes módon mindig bebizonyosodik,hogy semmi sem lehetetlen! Ezernyi féle megfigyelőeszköz áll már rendelkezésre és mindig fejlettebbek. Szerintem érdemes az időkép csapatnak is próbálkozni! Sok sikert!

 • Hát ti már megint fergetegeset alkottatok. Eddig is imádtam ezt az oldalt, és minden nap itt lógok, de most már a hosszútávért sem kell a köpönyegre mennem. Tudom, telhetetlenségem hatalmas, de ha később lenne rá mód, jó lenne az archivumban visszanézni a budapesti óránkénti átlaghőmérsékletet is, csak összehasonlításul az országoséval. De így is szuperek vagytok, csak így tovább!

 • Sokan nem látják, h ezek nem előre jóslatok, hanem főleg a múltból merítések, így nem várható, a AZ LESZ MEGINT. Hanem inkább, h amikor így+így volt XY évvel ezelőtt, és ahhoz hozzápasszintjuk a GFS-t (ami szintén eleve téved), akkor ez+ez jön ki. Ez a 30 napot nem szabad összevetni a többi 7-14-több hetes előrejelzéssel, mert más alapjai vannak. Ezt tudni kell majd értelmezni, mert csak leolvasni (és hasonlítgatni a tényekhez) felesleges lesz.

 • hát honan lehet 1 hónapra elöre josolni szerintem hülyeség :(

 • A cégünk évek óta kapja Dávid Mihály ?(nem biztos)készített éves időjárás előrejelzést, napokra lebontva. 2003-tól napi szinten arra vezettem az eseményeket,( csapadék, hőmérséklet,munkám miatt kényszerültem rá) Elmondhatom 70 %-os beválási eséllyel működik, persze bizonyos dolgokra figyelni kell közben. Szóval hajrá! Az időjáráselőrejelzés sosem "szentírás", de szerintem nagyszerű és nagy előrelépés a 30 napos. Biztos vagyok benne, hogy Ti is naponta elemezitek az előrejelzést és a valóságot, se perc elválik a hatékonysága. Szerintem egyáltalán nem álom ha itt is megjelenik az éves előrejelzés. Persze azt nem lehetne úgy nézni: "2010.05.03 12 ó.30 perc: 30 fok, szélcsend, napsütés, menjen mindenki strandra." Elismerésem a fejlesztéshez.

 • Nagyon jó lett a 30 napos.Persze, hogy nem pontos,hiszen olyan nincs is (szerintem), mert minden, a természetben, az időjárás és annak tényezői is változnak. Gratulálok!!

 • Ez nagyon jó ötlet volt, nekem tetszik!:) Mindíg is vágytam egy ilyenre.:P

 • Gratulálok az időképnek az új fejlesztésért. Megint megmutattátok, hogy ki a legjobb. :)Csak így tovább.

 • Vicces, hogy március 28-ra a köpönyegesek Dél-Dunáltúlra 18 fokot mondanak, Észak-Dunántúlra 12 fokot, ti meg 7 fokot átlagra. Meglátjuk kinek lesz igaza. :)

 • én mindenesetre elmentettem a mai képet és megnézem egy hét múlva mennyit változik. szép dolog, hogy most már nem csak a múltat, de a jövőt is ÚJRA lehet írni :)

 • Gratulálok! Csakígy tovább.

 • Ahzta,király,ezt nevezem,szép munka!!:D

 • Nekem is egy kicsit erősnek tűnik a 30 napos előrejelzés, de remélem használható lesz. Az időkép ikonokon (napos, változó, felhős, stb.) lehetne mit javítani... A "régi", 7 napostól elbúcsúzzunk lassan???

 • Sziasztok!Ezt a 30 napos előrejelzést énis felvetettem a felmérésbenés szerintem nagyon jól sikerült.Gratula hozzá! Én mondjuk még el tudnék képzelni fél vagy egyész éves előrejelzést is.. de eddig ezis szép munka.Így tovább a csapatnak. Üdv: Szaky

 • Gratulálok, remek munka, remélem, sokan hasznát veszik majd.

 • Szép meg jó, de teljesen felesleges!!!Az időjárás bizonytalansága miatt 14 napos jobb lett volna! Ráadásul az előrejelzés menünél, NAGYON zavaró hogy nem a 7 napos van felül. Én akkor már külön menüt adtam volna neki. Attól függetlenül az elképzelés nem rossz

 • Nem hiszem el az áprilisi lehűlést, amit ez a 30-as állít xD akkor mindig jó idő van már=) de amúgy jó 5let, de azért inkább nem ehhez fogom tervezni a nyári kirándulásaimat.:D

 • Szerintem az egyhetes bőven elég,még azt is művészet eltalálni.

 • Merész vállakozás de nagyon jó!!!!!!! Köszönjük!!! Aki tudja hogy működnek ezek a dolgok nem fog reklamálni ha nem mindig jön be az amit jósoltok, aki meg mégis....hát olvasson utána az előrejelzés lehetőségeinek és módszereinek!!

 • Jó ez, de szerintem fél éves meg negyed éves, 2 hónapos bontások már nem szükségesek. Jó ez így ahogy van :)

 • Időkép vagy nem időkép, az utolsó hét akkor is csak találgatás. Igény azonban mindenképpen van a hosszú távú előrejelzésre is, ha mást nem, legalább támpontot ad.

 • Az IDŐKÉP se állítja, h a beválási esélyek jók. A tendencia a lényeg, senki se várja, h pont annyi fok lesz, annyi eső esik, stb. De azt igen, h ezek hogyan KÖVETIK EGYMÁS sorrendben, és mire mi várható. Pl 3 hét után hirtelen hideg v meleg, esik/nő a hőmérséklet 15-20 °C-ot (mindegy nagyjából mennyiről, a változás a lényeg). Itt pár nap csúszás is belefér, az majd pontosabb lesz, ha már csak 1 hét közelségbe kerül.

 • Esetleg még 6-7 régióra le lehetne bontani.

 • Van egy olyan oldal ahol 15 napos az előrejelzés, de az első 5 nap ami beválik.Remélem nálatok ez jobb lesz.Egyébként egy százalékos beválási esélyt odaraknék mellé.Utoljára pedig gratulálni szeretnék nem csak ehhez,hanem az egész oldalhoz,látszik hogy érte vagytok.Régóta követem figyelemmel ezt az oldalt de csak jót tudok mondani.De félre a puncsozással köszönöm hogy vagytok sziasztok!

 • Képtelenség ezt még megkísérelni is! Főleg még a leetséges kategóriában is!

 • Gratulálok Időkép:) Nagyszerű oldalt hoztatok nekünk létre,már évekkel ezelőtt,és ez időszakról-időszakra csak jobb.Személy szerint örülök,az új dolgoknak. "Aki mer az nyer:) Idővel úgy is kiderül,hogy bejön-e vagy sem,de aki nem próbálkozik,annak nem is lesz jövője. Csak így tovább,lelkesedve várom az újabb fejlesztéseket. Hűséges észlelőtök voltam eddig is,és ez nem is fog változni,mert minden igényt kielégítetek. Köszönjük!

 • klasz ezaz előrejelzés :) szép munka Időkép gratula

 • Fantasztikusak vagytok!!!!!!

 • Gratulálok! Végre nem kell a szerb 30 napos előrejelzést nézni, a dizájn is klassz. Van olyan magyar meteorológiai oldal, ahol csak a "lehet" szót ismerik két napra előre is, ti pedig a "lesz"-t is meritek használni hosszabb távra. Sok sikert a további munkátokhoz és remélem, hogy beválik majd a 30 napos előrejelzés.

 • ezért szeretem ezt az oldalt mert ami itt nincs fenn az nem létezik..... :P GRATULÁLOKKKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • sziasztok! gratula nektek és köszi!

 • Ez jó ötlet nagyon, de akkor lenne igazán informatív, ha kiegészítenétek a grafikont a szórásokkal is. Tehát az, hogy április 12-én 11 C fok lesz, ez nem szemléletes, viszont az már inkább, hogy 7 C...16 C között várható 80%-os valószínűséggel. Ez természetesen grafikusan sávokkal , szépen, látványosan ábrázolva.

 • Üdv.Okos elképzelés és egy üde színfolt gratulálok!

 • gratula nagyon soksikert remelm jobb lesz mint a kőpőnyeg :)

 • Sziasztok! Gratulálok hozzá, de szerény véleményem szerint elég lett volna a 2 hetes is! ;) Igaz, lehet kicsit szkeptikusan állok hozzá, de majd kiderül ha beborul! :))) Csak így tovább!

 • Szerintem minden magyar büszke lehet rátok IDOKEP.HU :) Nagyszerű amit csináltok már évek óta! Szerintem Magyarország legértelmesebb portálja! (Y) Így tovább! :)

 • A 30 nap nem napi pontosságú, ezt felejtsétek el (hozzászólók), itt a tendencián van a hangsúly. Pl mikor fog újra melegedni a jövő heti lehűlés után (-+ 2 nap), és mennyire (-+ 5 °fok). Ez igenis több, mint a semmi. Tekintettel, h valóban a hétköznapi ember nem tudja, h mik a sokéves átlagok (pár hétre előre), és VÉGRE EZ IS BEKERÜLT a kalkulációba. Sztem többet "mond", mint egy több hetes GFS, és nincs nagyobb szórása, mint 2 hét távlatából annak.

 • nem szeretek nyalni de ez az ujjitás ez jó,igaz merész.(reméljük beválik) így nem kell más oldalakra menni a hosszabb távú elörejelzésekért.ráadásul nagyon szép,és látható. már csak 1etlen hiányosságot vélek felfedezni,mégpedig a müholdat európárol.(én sat24.com-ot szoktam nézni) az a mühold egész jó felbontású. Továbi szép napot kivánok nektek. Hajrá Idökép Team

 • Tetszik, nagyon! Merész csapat let a IDÖKÉP.hu oldal! A legjobb észlelö oldal! Éljen mindörökké! Imádom ezt az oldalt! Kedvenceim közé van mentve, és észlelö vagyok, hobbi szinten.

 • Számomra meglepő az új fejlesztés, és nem tartom a legjobb ötletnek. Szerintem túlságosan merész vállalkozás, ami nem biztos, hogy megéri a fáradtságot vagy viszonozza a belé fektetett bizalmat. Manapság, amikor 4-5 (maximum 7) napra lehet reálisan előrejelezni a várható időjárást, és még a 1 héten túlmenő előrejelzés is csak sötétben való tapogatózás, akkor nem biztos, hogy érdemes 1 hónapra kitolni ezt az intervallumot. Persze értem a dolog logikáját, illetve van is némi alapja, de ez kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy a júliusi középhőmérséklet valahol 18 és 24 °C között várható. Közel 100%-os a beválási valószínűsége, csak éppen az emberiség nem megy tőle előbbre. Sajnos a realitás az, hogy még az 1 hetes előrejelzés is csak ritkán szokott beválni, a fáklyán pedig az egyes tagok legtöbbször már 1-2 hét távlatában is olyannyira széttartanak, hogy gyakorlatilag a sokévi statisztikai átlagok adott időszakra várható kilengéseinek felelnek meg.

 • Hihetetlneül jó!!!!!!!!!!!!!!!!!! Köszönjük!!!!!!!!!!!!!!!!:)))))))

 • Holgyeim es Uraim=emelem kalapom...szep munka,koszonjuk-tiszteletem es csak igy tovabb!

 • Ezúton gratulálok én is az új fejlesztéshez. 30 nap nagyon sok az előrejelzésben, reméljük, hogy a kedves, felkészült meteorológusaink sikerrel járnak, és ez alapján nem fog megtréfálni minket az időjárás.

 • Sziasztok! Szerintem már önmagában is fantasztikus a IDŐKÉP az eddigi lehetőségeivel, leleményességeivel, egy részt hatalmas tájékoztatást kapunk az időjárás szélsőségeiről, másrészt össze kovácsolja az embereket, mint a percről percre rovat, egyes jelentős eseményeknél, együtt izgul a fél ország. A mostani fejlesztéshez is gratulálok, hab a tortán, még akkor is ha kockázat van benne, de biztos vagyok benne sok embernek nyújt segítséget, kirándulás, nyaralás, vagy bizonyos munkák tervezésében. Minden tiszteletem és elismerésem az IDŐKÉP fejlesztőinek így tovább én már nem tudok nélkületek élni. És még szeretnék köszönetet mondani mind azoknak, akik videó felvételekkel, fényképekkel, adatokkal, segítik életünket. Sziasztok így tovább!

 • hmm, ez nemsemmi, Gratu "idokep" komolyan európai szintű munkát végeztek, minden igényt kielégítő honlap!!!! Kicsit könnybe lábadt a szemem amikor a makroszinaptikus helyzetről írtatok, annak idején én is tanultam ezt a főiskolán rengeteg dolog visszanézhető és tanulmányozható. A légkörtan tanárom kitalált egy egész jó dolgot. A makroszinaptikus zene. Minden egyes kódhoz csatolt egy hangot, és így azok egymás után lejátszásával megkapott dallam lett egy időjárási zene! Visszanézve mondjuk a születésemet megelőző hónap összes kódját megkaptam egy 31 hangból álló dallamot, ami egy időjárási történetet mond el :) szerintem fantasztikus, em sokan csinálják de érdemes lenne kipróbálni No de vissza az idokep-re! tudom hogy nem teljes a riasztási előrejelzés, de csak megjegyzésben feltüntethetnétek a riasztás milyenségét. Nem csak azt hogy sárga riasztás, hanem azt is hogy miért van ez a riasztás (hó, eső, zivatar stb.) Mindent összevetve nagyon jól vagytok!

 • Nagyon szép munka, csak így tovább! ;-) Gratula Időkép!

 • köszi ez remek munka, gratula !!!

 • Nagyon jó. Egyszerű és könnyen értelmezhető a várható időjárás. Ha még be is jön az nem lesz semmi. Már csak azt kellene jelezni, hogy hogyan kapnak a halak.

 • Nagyon jó lett gratulálok nektek! Így tovább srácok!

 • Nagyon örülök az új 30 napos előrejelzésnek! Szép a grafikája is! Őszinte szívből gratulálok!!

 • Nagyon eredeti az ötlet, hogy nemcsak a számítógépes modellek jövőbeni terveire és számításaira, hanem a régi papírra vetett adatokra, mérésekre, népi megfigyelésekre is hagyatkoztatok és ehhez jó nagy időszakot dolgoztatok fel. Rendkívül nagy munka lehetett és kimagasló dícséret és elismerés illet mindenkit aki ennek a megvalósításán dolgozott. Kíváncsian fogom figyelemmel kísérni. Köszönjük szépen!!!! Gratulálok!!!!

 • Hmmm. :) Érdekes. Viszont részemről, amíg a 6 napos előrejelzés is sokszor roppant megbízhatatlan (és ezt ne az előrejelzést készítők vegyék magukra), addig én merő fikciónak tartom a 30 napost. :)

 • No ez a nem gyenge mutatvány! gratula!

 • Csak annyit mondok.. az időkép AZ IDŐKÉP!! Gratulálok és köszönjük!!!!:)

 • Sok sikert időkép és várjuk a további fejlesztéseket.

 • Nemsemmi.. Szép munka!

 • Biztosan sokkal megbizhatobb eloremutatast fogunk kapni innen mint a nagy meteorologusoktol a TV-ben, meg az oldalukon, hisz itt mindig minden sokkal naprakeszebb es megbizhatobb. Gratulalok az uj fejleszteshez, hajra Idokep, csak igy tovabb! :)

 • Ügyes munka! Bizisten nézni fogom az adatsort, csak mediterrán ciklon esetén kb. max 2 nap késésünk lesz Bükkszentkereszten, Izland felől meg lehet hogy mi kapjuk be a "csápot", de iránymutatásnak biztos jó lesz. A ma hajnalban hullott 5 cm friss hó tiszteletére.

 • Csak gratulálni tudok, az eredményt majd meglátjuk. /szerintem olyan lesz mint itt minden "nagyonfasza"/ Van olyan "fórum" ahol egy évre ad előre jelzést abban is hisznek emberek, sőt használják a programjuk elbírálásához. sziasztok : kese

 • Szép munka. igy tovább:D

 • Igazán szép munka, köszönjük!!!!!

 • Köszönjük! :)

 • Merész vállalkozás...

 • Szép!! Gratulálunk Időkép!! csak igy tovább!!:)

 • Ez tök jó gratulálok!

 • Sziasztok, Gratula a fejlesztésnek,sok sikert. Nagyon jó és tényleg kimagasló munka! :)

 • Szép dolog! Gratulálok! Csak váljon be. Lehet sok lesz egy kicsit a 30 nap.

 • sziasztok időkép. Nagyon örülök annak a fejlesztésnek amit többek közt én is a legjobban hiányoltam az oldalról. Azzal viszont hogy mindjárt 30 nappal kezdtetek meglepett, és jó dobásnak tartom, még akkor is ha tényleg egy támadható pont.(de legalább van mit támadni, és e miatt is mindenki erre az oldalra fog jönni....sztem) Alig várom az újabb fejlesztéseket. Megyek is ki mert várhatóan tavasszal most havazik utoljára odakinn és van már 3cm Nógrádban. talán délig meg is marad.

 • Nagyon teccős!!! Csak így tovább!

 • Sziasztok nagyon jól mutat kint a 30 napos előrejelzés remélem befog jönni majd :)sok sikert a továbbiakban gratula :)

 • Bár egy újabb támadási felületet adtatok másoknak ezzel, viszont megmutattátok, hogy van ma Magyarországon, sőt szélesebben "új a nap alatt". Őszinte elismerésem a kitartásotokért, és a kimagaslóan szép munkáért! Csak így tovább!!!!!

 • Ez igen! Gratulálunk Időkép! :D:D:D

 • Huh.. Gratulalok sracok!! Megint megmutattatok :)

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

(30 észlelés szükséges)

Regisztráció

hirdetés

© Copyright Időkép Kft. 2004–2018. Twitter Facebook
Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogi közlemény |